Editorial
Theatre show promo
DOOH, OOH, PRINT, SM, 
Photo: jarekkusmierski.com
Starring: Krzysztof, Brzazgoń, Jan Grządziela, Błażej Michalski, Teresa Sawicka, Paulina Woś
Make up: Mateusz Stępniak
Dress: Elżbieta Terlikowska
Production: Lila Kiekis-Kozica, Teatr Polski

Back to Top