DER AUGENBLICK | OKAMGNIENIE - 
Exhibited in Frankfurt Oder, Labirynt Festiwal 2020,
LUDZIE by WhoMan x OEES (OESS - the International Congress of the Economy of Values, the Open Eyes Economy Summit,ICE Congress Center, Cracow, Poland)
Moment, mgnienie oka - tyle dzieli nas od dnia dzisiejszego, do chwili, w której czuliśmy się najlepiej, silni, sprawni. Postanowiłem zaprosić do działania osoby, które stanowią reprezentantów „słabszych” grup społecznych”, tj. chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych, starszych, nieaktywnych zawodowo, bezdomnych, by przy pomocy aktorskich technik przywrócić na chwilę najmocniejsze, największe i najwspanialsze wspomnienie, jakie pamiętają i sfotografować chwilę przed i po jego uchwyceniem w oku. Chciałbym sprawdzić, co uda mi się w tym oku dostrzec.
Po skończonym spotkaniu chcę, by uczestnik mógł wrócić do codziennego życia wyposażony w odświeżony obraz siebie samego. Silnego. Częściowo terapeutyczny wymiar działania polega na przywróceniu do „podręcznego narzędziownika” obrazu siebie samego, w swojej najlepszej wersji.
Fotograficzno-filmowe działanie w przestrzeni. Zdjęcia stanowią relację z działań z uczestnikami uzupełnioną o projekcję impresji wideo problematyzującej figurę wspomnień i wpływu, jaki one na nas mają.
Inspiracja i punktem wyjścia były elementy filozofii, m.in. Sørena Kierkegaarda i Martina Heideggera z jego Dasein i Augenblick.
"Ktoś mi mówił, że nasze szczęśliwe domy składają się z cierpienia innych". 
Fotograficzna próba postawienia pytań o źródło naszego dobrobytu. 
Starałem się nie oceniać, tylko dobrze sformować to pytanie. 
(Fotografia, druk cyfrowy).
Kryzys Bezdomności. 
Przedsięwzięcie rozpoczęte pod wpływem rozważań nad prostą figurą wdzięczności z faktu posiadania tak prozaicznej figury w życiu, jak dom. Chciałem porozmawiać z osobami, które stykają się w życiu z tytułowym kryzysem braku stałego miejsca zamieszkania. To rozpoczęło poszukiwania miejsc, w których się znajdują. na fotografiach znajduje się dokumentacja różnych punktów, w których nasze drogi się przecięły. 
Back to Top