Editorial
Theatre show promo
Settings: Tomasz Konieczny, Jarek Kuśmierski
 Costumes: Michalina Pawlak 
Props: Krzysztof Cichocki, Jacek Szpinko
 Make up: Mateusz Stępniak 
Production: Liliana Kiekis-Kozica, Patrycja Wróbel.
 Cast: Dariusz Bereski, Bartosz Buława, Krzysztof Brzazgoń, Paulina Chapko, Piotr Łukaszczyk, Igor Kowalik, Katarzyna Janekowicz, Igor Kujawski, Andrzej Olenik. 

poster project: Krzysztof Kuki Iwański, photo: Jarek Kuśmierski

Teatr Polski Wrocław Lot nad kukułczym gniazdem 2021
Back to Top